Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu ve İçişleri Bakanlığı

Makarna tüketimi. Kişi başı makarna tüketimi, nüfus verileri, mülteci sayıları, makarna üretimi, ithalat ve ihracatı dinamik tablo şeklinde hazırlanmıştır.