Vizyonumuz

Türk Makarna Sanayi’nin sürdürülebilir büyümesini destekleyerek kurumsallaşmasını sağlamak.

Misyonumuz

Sektörün gelişmesine ve Tük Makarnası imajının yükseltilmesine katkı sağlamak, halkımızın beslenme ihtiyaçlarını “Güvenilir Gıda” şartları içinde karşılamak ve makarna hakkında tüketicileri bilinçlendirerek makarna tüketiminin artmasını sağlamak, sektör temsilcilerini bir çatı altında toplayarak, aralarındaki dayanışma ve işbirliğini geliştirmek.

Hedeflerimiz

  • Türkiye Makarna Sanayi’nin gelişmesine ve Türk Makarnası imajının yükseltilmesine katkıda bulunmak,
  • Türk makarnalık buğdayı kalite ve rekoltesini yükseltmek,
  • Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
  • Sorunlara çözüm üretmek, kalite ve güvenilirliğin arttırılması yönünde çalışmak,
  • Uluslararası kalite standartlarını takip etmek ve ülkemizde uygulamaya koyulması için çaba sarf etmek, sektörünün daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak,
  • Makarna Sanayi sektörünün temsilcileri olan sanayicileri ve ham madde üreticilerini bir çatı altında toplayarak, aralarındaki mesleki dayanışma, yardımlaşma ve iş birliğini geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak,
  • Makarna sanayicilerinin son tüketiciler ile iletişim içinde bulunmak suretiyle bilgi edinmelerine, ürünleri tanıma ve kullanmalarında üretici ve tüketici bilinçlendirilmesinde yardımcı olmak,
  • Ulusal gıda, içecek, beslenme ve sağlık politikalarının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamaktır.